نوشته شده توسط : yasamin

zist1
sms120
sanachat
asianshop
up-mazloum
statup
kts-fars
ayfer
demo-01
qoooqle
7musics
homichat
ubirock
kanganews
niazmandihayeiran
shomalefarda
iranfunnygroup
football10
broozmusic:: بازدید از این مطلب : 70
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 13 تير 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

نحوه تغییر سرمایه ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ممکن است در طول حیات شرکت با مسئولیت محدود ، شرکاء بخواهند در سرمایه ثبت شرکت تغییری بدهند. این تغییر ممکن است به منظور افزایش یا کاهش سرمایه باشد که هر یک از این دو حالت را با توجه به وضع خاص شرکت با مسئولیت محدود بررسی می کنیم.

افزایش سرمایه
الف) تشریفات افزایش سرمایه
قانون تجارت ایران در مورد افزایش سرمایه اولیه ثبت شرکت و به طور کلی ، در مورد تغییر سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود نص خاصی ندارد ؛ اما چون تغییر سرمایه و افزایش آن از موارد تغییر اساسنامه است ، برای صحت افزایش سرمایه ، باید شرایط مذکور در ماده 111 قانون تجارت رعایت شود. به موجب این ماده : " هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه ( یعنی هر تغییری غیر از تغییر در تابعیت شرکت ، موضوع ماده 110 قانون تجارت ) باید با اکثریت عددی شرکایی که حداقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید ، مگر اینکه در اساسنامه ، اکثریت دیگری مقرر شده باشد ". پس برای آنکه تصمیم راجع به افزایش سرمایه شرکت ، صحیح اتخاذ شده باشد ، باید " دو " اکثریت وجود داشته باشد : اکثریت " عددی " و اکثریت " سرمایه ای " .
قانونگذار بر قاعده مندرج در ماده " 111 " قانون تجارت ، یک استثناء وارد کرده است. در واقع ، افزایش سرمایه را نمی توان با اکثریت مزبور یا هر اکثریت دیگری به تک تک شرکاء تحمیل کرد. ماده " 112 " قانون تجارت در این باره مقرر کرده است : " در هیچ مورد ، اکثریت شرکاء نمی تواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کند ".

afzayesh sarmaye


وقتی که اصل افزایش سرمایه مورد تصویب اکثریت قرار گرفت ، مدیر می تواند به نیابت از طرف همه شرکای موجود ، به درخواست اشخاص ثالثی که به شریک شدن در شرکت تمایل دارند ، پاسخ دهد. با اشخاص جدید باید قراردادی منعقد شود که پس از آن، آن ها به عنوان شریک شرکت شناخته می شوند. چون این قرارداد ، یک قرارداد شرکت است ، شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود در مورد آورده شرکای جدید نیز باید در آن رعایت شود. بنابراین ، قرارداد با شرکای جدید باید با " سند رسمی " باشد ، سهام جدید را نمی توان به صورت اوراق قابل نقل و انتقال صادر کرد ، آورده های غیرنقدی باید تقویم و تسلیم شوند، تمام آورده نقدی باید پرداخت شود ، و در قرارداد باید قید شود که آورده های غیرنقدی تقویم و تسلیم شده است. به طور خلاصه هر عملی که شرکای قبلی برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود مجبور به انجام آن بودند، در خصوص شرکای جدید نیز لازم الرعایه است. عدم رعایت این اصول، موجب بطلان افزایش سرمایه است ، نه بطلان شرکت .
لازم نیست قراردادی را که با شرکای جدید منعقد می شود کلیه شرکای قدیمی امضاء کنند، بلکه همین که مدیر از طرف شرکاء ، آن را امضاء کند ، کفایت می کند. معذلک ، در مورد تقویم و تایید تسلیم سرمایه غیرنقدی ، اجرای ماده 97 قانون تجارت ایجاب می کند که کلیه شرکاء ، یعنی شرکای جدید و قدیمی، تقویم و میزان ارزیابی شده آورده غیرنقدی را تایید کنند تا افزایش سرمایه تحقق یابد. مبنای قاعده این است که نسبت به تقویم سهم الشرکه های غیرنقدی، تمامی شرکاء در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند. علاوه بر این ، مفاد بند " ب " ماده 115 قانون تجارت در مورد مسئولیت جزایی کسانی که با تمسک به وسایل متقلبانه ، سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند، در مورد افزایش سرمایه نیز قابل اعمال است.
ب) طرق افزایش سرمایه
طریق عادی افزایش سرمایه این است که در قبال سهمی که هر شریک ( اعم از جدید یا قدیمی ) دریافت می کند ، مبلغی پول یا یک مال از او دریافت می شود. طریق دیگر این است که شرکای قبلی به اتفاق آراء تصمیم می گیرند ، مبلغی از سود شرکت را – به استثنای ذخیره قانونی – به افزایش سرمایه اختصاص دهند و در قبال این افزایش، به شرکاء ، سهم الشرکه جدید تعلق می گیرد.
افزایش سرمایه شرکت ، با اکثریت آرای شرکاء ، موثر نیست ، چه این اقدام به منزله اجبار شریک به ازدیاد سهم الشرکه اوست که مطابق ماده " 112" قانون تجارت ممنوع است. البته ، افزایش سرمایه از طریق مراجعه به اشخاص غیرشریک بلااشکال است و مشمول ممنوعیت ماده " 112" قانون تجارت نمی شود.

کاهش سرمایه
کاهش سرمایه ثبت زمانی مطرح است که شرکت به سرمایه موجود خود نیاز ندارد و ترجیح می دهد مقداری از آورده های شرکاء را به آن ها مسترد دارد.
کاهش ثبت سرمایه در حقوق ایران مشکل زیادی پیش نمی آورد. در واقع ، برخلاف آنچه در حقوق کشور فرانسه می گذرد ، قانونگذار ، حداقلی برای میزان سرمایه شرکت پیش بینی نکرده است و بنابراین ، سرمایه شرکت می تواند هر مبلغی باشد ؛ به این شرط که آنقدر کم نباشد که جنبه تفننی پیدا کند. در چنین صورتی می توان گفت که سرمایه ناچیز به معنی عدم وجود سرمایه است که موجب بطلان شرکت می شود. طریق معمولی کاهش سرمایه ، تقلیل بهای اسمی سهم الشرکه یا تقلیل تعداد شرکاء از طریق خروج آن ها از شرکت است.

kahesh sarmaye
برخلاف آنچه در مورد افزایش سرمایه گفته شد ، کاهش سرمایه را می توان با اکثریت عددی شرکاء که حداقل " سه ربع " سرمایه را نیز دارا باشند به تصویب رساند ، زیرا کاهش سرمایه به معنای تغییر اساسنامه است و تغییر اساسنامه نیز با چنین اکثریتی محقق می شود. البته این تقلیل سرمایه نباید با هدف سوء و بدون توجه به حقوق طلبکاران انجام شود والا موثر نخواهد بود. در واقع ، سرمایه شرکت با مسئولیت محدود ، تضمیم طلب طلبکاران است و شرکاء نمی توانند تحت پوشش تقلیل سرمایه یا تقسیم سود ، به حقوق طلبکاران لطمه وارد کنند و هر گاه چنین اقدامی کنند در مقابل طلبکاران ، مسئول خواهند بود ؛ اما قانونگذار ، ضمانت اجرایی برای این اقدام پیش بینی نکرده است.
فرض کنیم شرکاء ، بدون توجه به حقوق طلبکاران ، سرمایه شرکت را تقلیل دهند و مقداری از آن را بین خود تقسیم کنند. طلبکاران چه اقدامی می توانند علیه آن ها به عمل آورند ؟ به نظر می رسد این مورد ، مشمول ماده " 303 " قانون مدنی است ؛ یعنی باید این گونه تلقی کنیم که شرکاء چیزی را دریافت کرده اند که حق دریافت آن را نداشته اند و بنابراین باید آن را به صاحبان حق مسترد دارند. ( به موجب ماده " 303 " قانون مدنی : " کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ، ضامن عین و منافع آن است ، اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل ") .
البته این امر در صورتی مصداق پیدا می کند که دارایی شرکت برای پرداخت طلب طلبکاران کافی نباشد. به همین دلیل ، شرکاء ممکن است سرمایه اسمی شرکت را تقلیل دهند ، بدون آنکه به دارایی های دیگر شرکت دست بزنند. شایان ذکر است ، هرگاه تقلیل سرمایه شرکت با سوء نیت باشد ، مدیران و شرکایی که به این امر مبادرت کرده اند ، ممکن است با جمع شرایط دیگر قانون جزا ، کلاهبردار تلقی شوند.:: بازدید از این مطلب : 82
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 13 تير 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

چرا شرکت سهامی خاص ثبت کنیم؟

ثبت شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکتی می باشد که تمام دارایی آن به وسیله ی موسسین لحاظ می گردد. در شرکت سهامی خاص مجمع عمومی موسس نمی باشد و تعداد شریک های آن کمتر از شرکت سهامی عام می باشد. در این نوع شرکت ها صدور اعلامیه پذیره نویسی امکان پذیر نمی باشد و در ابتدای کار ۳۵% از دارایی می بایست در حساب مخصوصی گذاشته شود.شرکت های سهامی خاص ، به صورت کلی ممنوعیتی برای اقدامات ندارند و قانون گذار شرکت سهامی را حتی اگر فعالیت آن تجاری نباشد شرکت بازرگانی و تجاری به حساب می آورند.
در زیر ، به بعضی از مهم ترین فایده های ثبت شرکت سهامی خاص می پردازیم .

چرا شرکت سهامی خاص ثبت کنیم؟

 

    سهام شرکت های سهامی خاص در بورس اوراق بهادار امکان خرید و فروش ندارد اما به وسیله ی اشخاص به راحتی قابلیت معامله دارد.
    شرکت های سهامی خاص نسبت به شرکت با مسئولیت محدود ، معتبرتر بوده و اکثرا برای اشخاصی که کارهای عمرانی ، بازرگانی ، شرکت های بیمه ، تولیدی و … انجام می دهند سودمند می باشد .همین طوربه لحاظ اعتباری برای دریافت تسهیلات بانکی ، دریافت نمایندگی معتبر و یا شرکت در مناقصات و مزایده های سطح بالا شایسته می باشد .
    دریافت وام برای شرکت های سهامی خاص خیلی آسان تر بوده و به طور معمول تا سقف ده برابر دارایی شرکت امکان دریافت وام و اعتبارات از بانک ها یا موسسه های مالی قابلیت امکان را دارد .
    تشریفات ثبت شرکت سهامی خاص در مقایسه با شرکت سهامی عام خیلی کم تر می باشد.
    در شرکت های سهامی خاص ، همانند شرکت با مسئولیت محدود و برعکس شرکت تضامنی ، مسئولیت هر کدام از سهام داران در مورد بدهی و ضررهای شرکت محدود به مبلغ سرمایه گذاری شده در شرکت می باشد و در صورت نداشتن صلاحیت لازم نباید اموال شخصی خود را در این راه خرج کنند.

ثبت کریم خان با داشتن کادر تخصصی در خصوص ثبت شرکت سهامی خاص می تواند به طور کاملا رایگان شما را راهنمایی کنند .:: بازدید از این مطلب : 166
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 28 ارديبهشت 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

ثبت نمایندگی شرکت خارجی

نماینده شركت خارجی ،شخص حقیقی یا حقوقی است.این نماینده بر اساس قرارداد قسمتی از مسئولیت های شركت طرف نمایندگی را در محل عهده دار است.

ثبت نمایندگی شرکت خارجی

نمایندگی شرکت خارجی،منشی آزاد و جداگانه ای دارد و وظیفه حقوقی نماینده بر عهده خودش می باشد.شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود،شرکت قانونی می باشند،طبق قانون و مقررات برای کار و فعالیت در ایران در زمینه هایی که ذکر خواهیم کرد نسبت به تاسیس نمایندگی خارجی اقدام نمایند:

    قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی به صورت عملیاتی اجرا و بسته می شود.
    عرضه گارانتی یا خدمات شرکت خارجی
    همراهی با شرکت های مهندسی ایرانی جهت انجام امور در کشورهای ثالث
    بررسی و مقدمه چینی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران
    عرضه خدمات مهندسی و انتقال دانش و فناوری
    افزایش صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران
    دستگاه های دولتی که توانایی اخذ مجوز به انجام فعالیت هایی از جمله خدمات در زمینه های بازاریابی،بیمه و … می باشند.

اداره امور نمایندگی

مطابق اساس‌نامه اجرای قانون اجازه ثبت نمایندگی شركت‌های خارجی, اداره امور نمایندگی به کمک یك یا چند شخص حقیقی ساکن ایران انجام شود.
مسئولیت نمایندگی شركت خارجی

فعالیت‌هایی كه زیرنظر نمایندگی در محل انجام می شود,طرف نمایندگی شركت خارجی نسبت به آن مسؤلیت خواهد داشت.
مدارک لازم برای ثبت نمایندگی شرکت خارجی

الف:

    شخص حقیقی نماینده شركت خارجی باید ترجمه فارسی مدارک و اصل مدارك و اطلاعاتی که در زیر ذکر شده به اداره ثبت شركت ها ارائه نماید.
    پرداخت مبلغ ۴۰۰۰۰ ریال به شماره حساب سیبا ۲۱۷۱۳۲۹۰۱۱۰۰۹ بانک ملی به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تعیین نام و
    تکمیل فرم
    تصویر گواهی شده در قرارداد نمایندگی با شركت خارجی.
    مدارک شناسائی شخص متقاضی برای اشخاص حقیقی : تصویر گواهی شده در شناسنامه و کارت ملی و آدرس سکونت قانونی و برای اشخاص حقوقی بخش نامه شرکت و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده نزد مراجع مربوط
    آدرس محل سكونت نماینده و محل نمایندگی.
    تحویل سوابق فعالیت های شخص درخواست کننده ثبت نمایندگی براساس امور بررسی شده در قرارداد نمایندگی.
    تصویر گواهی بخش نامه شركت خارجی طرف نمایندگی و آگهی تأسیس آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع مربوطه
    توضیح دلایل و لزوم دریافت نمایندگی وتفسیر فعالیت‌های شركت خارجی طرف نمایندگی.
    آخرین تفسیر مالی شركت خارجی طرف نمایندگی.
    تحویل معرفی نامه وزارتخانه مربوطه (اگر قرارداد با دستگاه مربوطه بسته شده باشد)
    اظهارنامه ثبت شعبه شركت خارجی( از محل اداره ثبت شرکت ها ).
    گواهی ثبت شركت خارجی.
    اختیارنامه نماینده یا نمایندگان عمده شركت خارجی.
    تمامی مدارک شركت در كشور خارجی پس از تأیید مراجع مربوطه و وزارت خارجه آن كشور باید سفارت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن كشور نیز تایید کند و پس از ترجمه رسمی به فارسی و تأیید اداره دادگستری اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شركت ها تحویل داده شود.

ب:

    شخص حقوقی نماینده شركت خارجی باید ترجمه فارسی مدارک و اصل مدارك و اطلاعاتی که در زیر ذکر شده را به اداره ثبت شركت ها ارائه نماید.
    پرداخت مبلغ ۴۰۰۰۰ ریال به شماره حساب سیبا ۲۱۷۱۳۲۹۰۱۱۰۰۹ بانک ملی به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام و تکمیل فرم
    تصویر گواهی شده در قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی
    معرفی نامه و مدارک شناسائی گواهی شخص حقیقی از طرف شرکت متقاضی نمایندگی .
    تصویر گواهی بخش نامه شركت متقاضی ثبت نمایندگی.
    روزنامه رسمی دارای آگهی تأسیس شركت.
    روزنامه رسمی دارای آگهی آخرین تغییرات ثبت شده در مورد مدیران.
    تحویل پیشینه فعالیت شخص حقوقی درخواست کننده ثبت نمایندگی براساس امور بررسی شده در قرارداد نمایندگی.
    بخش نامه شركت خارجی طرف نمایندگی، آگهی تأسیس آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع مربوطه
    تفسیر فعالیت‌های شركت خارجی طرف نمایندگی و توضیح دلایل و ضرورت دریافت نمایندگی.
    آخرین گزارش مالی تأیید شده شركت خارجی طرف نمایندگی.
    تحویل معرفی ‌نامه وزارتخانه مربوطه( اگر قرارداد با دستگاه مربوطه بسته شده باشد)
    اظهارنامه ثبت (نمایندگی) شركت خارجی.
    گواهی شركت خارجی.
    تمامی مدارک شركت در كشور خارجی پس از تأیید مراجع مربوطه و تأیید وزارت خارجه آن كشور باید سفارت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن كشور تایید کند و پس از ترجمه رسمی به فارسی و تأیید اداره دادگستری اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شركت ها تحویل داده شود.

ارائه خدمات حرفه ای ثبتی در دپارتمان تخصصی ثبت شرکت کریم خان در زمینه ثبت نمایندگی شرکت خارجی شما را همیاری می کند.:: بازدید از این مطلب : 145
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 28 ارديبهشت 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

جهات افتراق شرکت های سهامی عام و خاص

الف- تعریف شرکت سهامی

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مطلب در خصوص جهات افتراق شرکت های سهامی عام و خاص سخن می گوید.مطابق ماده اول لایحه اصلاح بخشی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۷ که اعلام می کند: ” شرکت سهامی شرکتی می باشد که دارایی آن به سهام قسمت شده و وظیفه ی صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است” ، در شرکت سهامی ، دارایی شرکت به سهام هایی با قیمت های مساوی تقسیم شده ، مبلغ اسمی سهام وحتی در صورت تجزیه آن به قطعه های سهام باید مساوی باشد.

تجزیه سهم به این حالت می باشد که هر سهم ممکن است به چند بخش معین که ” پاره سهم ” گفته می شود ، تجزیه شود. هر پاره سهم ارزش مشخصی داشته ولی بدون حقوق مربوط به یک سهم می باشد و مجموع آن ها یک سهم را تشکیل می دهد.

جهات افتراق شرکت های سهامی عام و خاص
ب-انواع شرکت سهامی

ماده ۴ لایحه اصلاح قانون تجارت اعلام می کند : ” شرکت سهامی به دوگونه بخش بندی می شود :

    نوع اول – شرکت های سهامی عام هستند که موسسان آن ها بخشی از دارایی شرکت را از طریق فروش سهام به مردم برآورده می کند.
    نوع دوم- شرکت های سهامی خاص هستند که تمامی دارایی آن ها در هنگام ایجاد به اختصار به وسیله ی موسسان برآورده شده است.”

ج- جهات افتراق شرکت سهامی خاص و عام

جهات افتراق دو شرکت ذکرشده به شرح زیر می باشد:

    کم ترین دارایی برای ایجاد شرکت سهامی عام ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد، در حالی که کم ترین دارایی برای ایجاد شرکت سهامی خاص ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد.
    کم ترین تعداد مدیران و سهامداران شرکت سهامی عام ، ۵ نفر و شرکت سهامی خاص حداقل ۳ نفر است.( مواد ۳ و ۱۰۷ ل .ا. ق.ت)
    شرکت سهامی عام برای تامین دارایی شروع به پذیره نویسی عمومی می کند ، ولی شرکت سهامی خاص اجازه ی مراجعه به عوام را ندارد.
    امکان صادر شدن اوراق قرضه برای شرکت سهامی عام می باشد ولی شرکت سهامی خاص این حق را ندارد.
    نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی عام منوط به رضایت و اجازه ی سهام داران نمی باشد، ولی در شرکت سهامی خاص چنین نقل و انتقالی مشروط به رضایت مدیرها یا مجامع عمومی شرکت باشد.
    سهام شرکت سهامی عام قابل عرضه در بازار بورس می باشد، ولی شرکت سهامی خاص چنین حقی ندارد.:: بازدید از این مطلب : 126
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 28 ارديبهشت 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

چرا علامت تجاری ( برند ) ثبت کنیم ؟

دلایل ثبت علامت تجاری

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مطلب در خصوص دلایل ثبت علامت تجاری مطابق تبصره ۱ قانون ثبت علایم تجاری و اختراع ها ، مصوب اول تیر ماه ۱۳۱۰ ثبت علامت در ایران به اختیار می باشد ، به جز در مواردی که دولت آن را اجباری قرار دهد . با این وجود، به دلیل مزیت ها و فایده هایی که ثبت برند دارد، تاجرها و موسسان تجاری ، علائم خود را ثبت می کنند. درزیر به بعضی از مهم ترین این مزیت ها می پردازیم.

چرا شرکت سهامی خاص ثبت کنیم؟

    حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای فردی شناخته خواهد شد که علامت خود را ثبت کرده باشد. به این مفهوم که افرادی که علامت خود را ثبت نکنند ، نخواهند توانست از استفاده اشخاص دیگر از آن علامت ممانعت به عمل آورند و به این جهت تمامی تاجران و موسسه های تجاری، برای حفظ علامت خود از تقلب و تقلید ، علایم خود را ثبت می کنند .
    ثبت برند، تضمین می کند که مشتری ها قادرند محصول ها را از یکدیگرتشخیص دهند.
    شرکت ها را تشویق می کند درنگه داری یا ارتقای کیفیت محصولات سرمایه گذاری کنند.
    شرکت ها می توانند محصولات شان را از یکدیگر تمایز دهند.
    ممکن است برای اخذ وام سودمند باشند.
    ممکن است سرمایه سودمند کسب و کار باشند.
    جزء ضروری موافقت نامه های اعطای نمایندگی می باشد.
    حق استفاده از آن ها به اشخاص ثالث داده می شود و نقطه ی مستقیم درآمد از محل حق امتیازها است.
    وسیله ی بازاریابی و پایه ی ایجاد شهرت و وجهه شرکت ها هستند.

ثبت علامت تجاری و اختراع ها در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران که یکی از اداره های ثبت می باشد ،انجام می شود. ماده ۶ قانون ثبت علائم تجاری اداره ثبت علائم را شعبه به خصوصی از دفتر دادگاه شهرستان تهران به حساب می آورد و درنتیجه اداره مالکیت صنعتی و ثبت شرکت ها می تواند تصمیم هایی درارتباط با رد یا قبول علامت ها به عنوان شعبه دادگاه شهرستان بگیرد.

درخواست ثبت می بایست به زبان فارسی و در سه نسخه روی نمونه های چاپی به خصوصی که ازسمت اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در اختیار درخواست کنندگان گذاشته می شود، صورت گیرد. درخواست ذکرشده امکان دارد به شخصه از طرف درخواست کننده و یا از سمت وکیل وی تحویل گردد .

شرکت ثبت کریم خان با بهره گیری از کارشناسان و مشاوران حرفه ایی و متخصص به صورت کاملا رایگان به شما عزیزان اطلاعات لازم را در خصوص ثبت برند و علامت تجاری می دهند .:: بازدید از این مطلب : 117
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 28 ارديبهشت 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

حمایت حقوق تجارت الکترونیک از علائم تجاری و اختراعات

لازمه راه اندازی تجارت الکترونیک،زیر ساخت های ضروری و پیش نیازهای لازم در زمینه های مختلف مانند دولت الکترونیک،آموزش الکترونیک،بانکداری الکترونیک،تجارت الکترونیک و نظایر آن برای توسعه و پیشرفت فناوری ارتباطات و اطلاعات است که این یک مجموعه ای پیچیده و بهم پیوسته را تشکیل می دهد.

درباره به وجود آمدن ابعاد وسیع تجارت الکترونیک میتوان به دومورد گستره قلمرو ، عوامل متعدد تاثیرگذار اشاره کرد.

شرایط لازم در باره برنامه ریزی ، سرمایه گذاری و صرف منابع فراوان در جهت توسعه منابع انسانی ، فرهنگ سازی و آموزش در سطوح مختلف جهت تامین سیستم های جامع مورد نیاز نظام پولی الکترونیک ، تراکنش های مالی ، بانکداری الکترونیکی و هماهنگی دستگاه های اجرایی نظیر وزارتخانه های اقتصادی ، بانک ها ، گمرک ، بیمه و … اندیشیده شود و از شیوه های تهیه،گردآوری و تصویب قانون تجارت الکترونیک ، شرایط لازم برای حمایت و حفظ اصول حقوقی و امضای الکترونیک و در مجموع واکنش ها و ارتباطات مربوطه امکان پذیر شود.

بر این اساس در سال ۱۳۸۲ در پی ۴ ماه کار و تلاش صدها نفر به طور مداوم، ساعتها جلسه کارشناسی که با حضور نمایندگان وزارتخانه های پست و تلگراف و تلفن،بازرگانی، دادگستری ، علوم ، تحقیقات و فناوری و سازمان های مختلفی از جمله گمرک ، بانک مرکزی ، مناطق آزاد تجاری ، ایرانگردی و جهانگردی ،کانون کارشناسان رسمی دادگستری و تعدادی از حقوقدانان باتجربه و عالی صاحب نظر در این زمینه، پیش نویس قانون تجارت الکترونیک گردآوری و برای بررسی به کمیسیون صنایع و معادن به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون های قضایی و حقوقی، اقتصادی و عمرانی به عنوان کمیسیون های فرعی واگذار شد و در پایان پس از انجام مراسم قانونی در جلسه مورخ ۱۷/۱۰/۸۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
ویژگی های قانون تجارت الکترونیک

از ویژگی های مهم قانون تجارت الکترونیک برابری متناسب با قوانین رایج بین المللی در عرصه های همسان است.تجارت الکترونیک دارای هویت بین المللی و مقررات آن به گونه ای تنظیم می شود تا عرصه رابطه و واکنش تاجران ایران با هم کاران خارجی فراهم شود بنابراین قانون تجارت الکترونیک تا حدتوانایی با مواردمشابه خارجی ، مقایسه ، تطبیق یافته است.از دیگر خصوصیات این قانون عبارت است از با تغییرات سریع اطلاعات بدون تعلق به تکنولوژی خاص شایستگی و اثربخشی خود را حفظ کرده و به اصطلاح نسبت به فناوری بی اثر است.
کاربرد و قلمرو قانون تجارت الکترونیک

تجارت و معامله در محیط مجازی و الکترونیکی مبحث اصلی قانون تجارت الکترونیک است علاوه برآن تجارت و مسایل بازرگانی و بخش های مختلفی را حمایت می کند و،زمینه ارتباط کاربران نسبت به ایجاد و ارسال ” داده های پیام ” را با نظام بخشی و هویت حقوقی مهیا می سازد.
آثار حقوقی داده های پیام در قانون تجارت الکترونیک

هدف از تثبیت موقعیت اسناد و دلایل الکترونیکی در صورت محقق شدن شرایط ایمنی دراین قانون و اهمیت فراوانی که این کار در توسعه فناوری ارتباطات به منظور یک واسطه مهم در تراکنش های مالی است ارزش بسیار زیادی مانند سند رسمی برای داده پیام تعیین شده است.

دریافت جواز الکترونیکی (بر پایه امضاهای الکترونیک که به کمک بخش دولتی یا غیر دولتی صادر می شود) و تایید درستی محتوای داده پیام از موارد پیش بینی شده در قانون برای ضمانت داده ها و اطمینان در طرف مقابل جهت تایید درستی پیام و ممانعت از دخل و تصرف در پیام های ایجاد و ارسال شده است.
محورهای اصلی قانون تجارت الکترونیک

محورهای اصلی قانون تجارت الکترونیک عبارت است از:مجموع قوانین و مقررات،تعاریف،عبارات که برای تبادل آسان و مطمئن اطلاعات با استفاده از سیستم های ارتباطی جدید مانند ” داده پیام ” – ” اصل ساز ” – ” سیستم اطلاعاتی ” و ” امضای الکترونیک ” است.
مفاهیم بنیادی و تعاریف اصطلاحات الکترونیک
سیستم اطلاعاتی مطمئن

سیستم اطلاعاتی است که :

    در برابر سوء استفاده و تاثیر درامان باشد.
    دارای قابلیت دسترسی و تصدی صحیح .
    به نحوی معقول و متناسب با اهمیت کاری انجام شده پیکربندی و سازماندهی شود.
    موافق با رویه ایمن باشد.

رویه ایمن

روشی است برای مطابقت درستی ثبت ” داده پیام ” ، ریشه آن با تعیین تاریخ و پیدا کردن هر نوع خطا یا تغییر در معامله، محتوا و یا ذخیره سازی ” داده پیام ” از یک زمان خاص. یک رویه ایمن با استفاده از فرآیندها یا کدها،کلمات یا ارقام شناسایی ، رمز نگاری ، روش های تایید یا پاسخ برگشت و یا راه های ایمنی مشابه انجام شود.
 امضای الکترونیکی (Electronic Signature)

عبارت است از هر نوع علامت ضمیمه شده یا متصل شده به ” داده پیام ” برای شناسایی امضاء کننده ” داده پیام ” کاربرد دارد.
 لزوم رعایت عنصر بین المللی در تفاسیر قانونی

پیش بینی لازم برای تفسیر قانون با توجه به عنصر ” بین المللی ” از ویژگی های قانون تجارت الکترونیک است.تبصره های این قانون عبارت است از:

ماده ۳- در شرح این قانون به بین المللی بودن آن،ضرورت وسعت سازگاری بین کشورها و لازمه حسن نیت توجه کرد.

ماده ۴- بخش اول این قانون در هنگام سکوت و یا پیچیدگی، محکمه‌های قضایی باید بر اساس طبق قوانین و رعایت قالب فصول و مواد درج شده در این قانون قضاوت نمایند.
 اعتبار قرارداد های خصوصی

اعتبار قرارداد های بخش خصوصی علاوه بر شرایط درستی عقود،به توافق طرفین قرارداد است بستگی دارد.

ماده ۵ – هر نوع تغییر در تولید ، ارسال ، دریافت ، ذخیره داده پیام با قرارداد دو طرف معتبر است.
حمایت از حقوق مولف (Copy right/Authors Right)

مطابق ماده ۶۲ حق تکثیر ، اجرا و پخش آثار قانون حمایت مولفان ، مصنفان و هنرمندان (۱۳۴۸) ،قانون ترجمه ،تکثیر کتب ،نشریات ،آثار صوتی (۱۳۵۲) و قانون حمایت از حقوق مشهود نرم افزارهای رایانه ای (۱۳۷۹) به صورت ” داده پیام ” تنها در اختیار مولف است.

تمامی آثاری که تحت عنوان ” داده پیام ” می باشند،اعم از نرم افزارها و برنامه های رایانه ای ، ابزار و روش های رایانه ای و پایگاه های داده و همچنین حمایت از حقوق مالکیت فکری در پهنه مبادلات الکترونیکی حاوی حق اختراع ، حق طراحی ، حق مولف ، حقوق مرتبط با حق مولف ، حمایت از پایگاه های داده ، حمایت از نقشه مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی و حمایت از اسرار تجاری ، شامل قوانین ثبت علائم و اختراعات (۱۳۱۰) و آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات (۱۳۳۷) خواهد بود. امور ذکر شده در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شورای اسلامی باشد.
حمایت از اسرار تجاری (Trade Secrets)

مطابق بند ۶۴ در جهت پشتیبانی از رقابت های قانونی و عادلانه در سیر مبادلات الکترونیکی هر گونه تحصیل غیر قانونی، راز های تجاری و اقتصادی بنگاه ها و موسسات و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب می شود و به مجازت خواهند رسید.

مطابق تبصره ۶۵ اسرار تجارت الکترونیکی ” داده پیامی ” است که حاوی اطلاعات ، فرمول ها ، الگوها ، نرم افزارها و برنامه ها ، ابزار و روش ها ، تکنیک ها و فرایند ها ، تدوین های نشر نشده ، روش های انجام تجارت و داد و ستد ، نقشه ها ، اطلاعات مالی ، فهرست مشتریان ، طرح های تجاری و ….هر کدام ارزش اقتصادی ویژه ای دارد و در دسترس عموم قرار ندارد و برای حفظ و نگهداری آن تلاش های ویژه ای انجام شده است.
حمایت از علائم تجاری (Trade Names and Marks)

مطابق ماده ۶۶ هر نوع علائم تجاری که باعث فریب افراد به صحت کالا و خدمات در جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ترغیب به رقابت های شرعی در سیر مبادلات الکترونیکی استفاده از علایم تجاری به صورت نام دامنه (Domain Name) و یا هر نوع نمایش بر خط (Online) شود ممنوع و متخلف طبق قانون به مجازات خواهد رسید.
نقض اسرار تجاری

مطابق تبصره ۷۵ متخلفان از ماده ۶۴ این قانون و هر کس در سیر مبادلات الکترونیکی در جهت رقابت ، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه های تجاری ، صنعتی ، اقتصادی و خدماتی ، یا نقض حقوق قراردادهای استخدام مبتنی بر عدم آشکار اسرار شغلی و یا دستیابی غیر مجاز ، اسرار تجاری آنان را برای خود و یا برای اشخاص ثالث آشکار نماید به حبس ۶ ماه و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
نقض علائم تجاری

مطابق ماده ۷۶ متخلفان از ماده ۶۶ این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم خواهند شد.

کارشناسان موسسه حقوقی ثبت شرکت کریم خان افتخار دارند با مشاوره تلفنی رایگان در کمترین زمان در خصوص حمایت از حقوق تجارت الکترونیک در خدمت شما عزیزان می باشند.:: بازدید از این مطلب : 121
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 28 ارديبهشت 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

چگونه اختراع ثبت کنیم؟ مراحل ثبت اختراع چیست ؟


اختراع نتیجه ی تراوش فکری و تلاش ذهنی مخترع می باشد که در شکل یک فرآیند صنعتی و محصول صنعتی نشان داده می شود . قانون ثبت علایم تجاری و اختراع ها، مصوب اول تیرماه ۱۳۱۰ ثبت اختراع را در ایران جایز به شمار می آورد و برای ترتیب ثبت ، آیین نامه قانون ذکرشده که در سال ۱۳۱۰ به تصویب رسیده و در سال ۱۳۳۷ مورد بازبینی واقع شده است ، تشریفاتی را در نظر می گیرد.

چگونه اختراع ثبت کنیم؟ مراحل ثبت اختراع چیست ؟

ماده ۲۶ قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات تعیین می کند : ” هر نوع اختراع یا اکتشاف نو در شعبه متفاوت صنعتی به مخترع یا کاشف آن حق انحصاری می دهد که مطابق شرایط و در زمان معین در این قانون از اختراع یا اکتشاف خود بهره ببرد منوط به اینکه اختراع یا اکتشاف ذکر شده براساس قوانین این قانون در اداره ثبت اسناد تهران ثبت شده باشد. نامه ایی که در این راستا اداره ثبت اسناد تهران ارائه می دهد ورقه اختراع گفته می شود.

هر نوع اختراعی ۲ حق را برای مخترع ایجاد می کند : یک مورد حق اخلاقی که همیشه محفوظ می ماند و دیگری حق مادی آن، که محدود می باشد و در قانون ما بر حسب مخترع، ۵، ۱۰ ، ۱۵ یا ۲۰ سال می باشد.

در ادامه ، علاوه بر بررسی مدرک های لازم درخصوص ثبت اختراع ، به مرحله های ثبت آن به طور جامع مورد بررسی قرار می دهیم. یادآور می شویم موسسه حقوقی کریم خان، مفتخر می باشد در خصوص ثبت اختراع کامل ترین خدمات را به مخترعین محترم عرضه می کند. برای این هدف، لازم است با کارشناس های تخصصی و حرفه ایی ما تماس بگیرید.

باعث افتخار موسسه حقوقی کریم خان می باشد که  در امور حقوقیتان مشاوره ی رایگان ارائه دهد .

مدارک لازم برای ثبت اختراع به شرح زیر است  :
۱٫ اظهارنامه اختراع ( ۳ نسخه )

مطابق ماده ۲ آیین نامه ی اجرایی قانون ثبت اختراعات، ثبت اختراع لازمه اش تحویل اظهارنامه به مرجع ثبت می باشد. اظهارنامه اختراع جزء اوراق بهادارمحسوب می شود و لازم می باشد این فرم مخصوص را از واحد فروش اوراق بهادار واقع در اداره کل ثبت شرکت ها تهیه و به زبان فارسی و بدون قلم خوردگی، لاک گرفتگی و پاره شدگی درنظر گرفت. درصورتیکه اسناد پیوست شده اظهارنامه و بقیه سند های مرتبط، به زبان دیگری غیر از فارسی باشد، تحویل اصل مدرک های لازم به همراه ترجمه عادی کامل آن ها لازم می باشد.

چنانچه ترجمه جامع این مدرک ها برای درخواست کننده امکان پذیر نباشد، می تواند چکیده آن ها را به فارسی پیوست کند. مرجع ثبت در صورت لازم بودن می تواند در جریان بررسی اظهارنامه ، ترجمه رسمی مدرک های ذکر شده را درخواست کند. درصورتی که اصطلاح های فناوری و علمی استفاده شده در سندهای ذکرشده، برابر  فارسی نداشته باشند، ذکر همان اصطلاح ها .

در تنظیم و تحویل اظهارنامه موردهای زیر می بایست رعایت شود:

    الف- اسم و بقیه اطلاعات لازم در مورد درخواست کننده، مخترع و نماینده قانونی او ، در صورت وجود و عنوان اختراع در اظهارنامه ذکر شود.
    ب- در هنگامی که درخواست کننده فرد مخترع نمی باشد،مدرک های دال بر سمت قانونی وی همراه اظهارنامه تحویل داده شود.
    ج- ادعای ذکرشده در اظهارنامه، واضح و خلاصه بوده و با توصیف ذکر شود، به گونه ای که برای فرد دارای مهارت عادی در فن مربوط روشن و جامع بوده و حداقل یک روش اجرایی برای اختراع تحویل دهد.

همین طور ذیل امضاء افراد حقوقی درخواست کننده ثبت ممهور به مهرشود.
۲٫ توصیف اختراع ( ۳ نسخه )

چکیده توصیف اختراع می بایست به طور مستقیم حیطه ی فنی ای که اختراع به آن متعلق می باشد را مشخص کند تا در جستجوی سابقه های اختراع ادعایی استفاده شود. در چکیده اختراع  نکته های زیرمی بایست لحاظ شود:

    با موضوع اختراع آغاز شود و شامل بر ۷۰ تا ۲۰۰ کلمه باشد.
    مسئله ی فنی، اساس راه حل ارائه شده برای آن و کاربرد یا کاربردهای اصلی اختراع را به طور خلاصه آشکار کند.
    در صورت اجبار ، شامل معادلات ریاضی یا فرمول های شیمیایی باشد تا طبق آن ها ویژگی های اختراع به عالی ترین شکل عنوان شود.
    چنانچه برای توضیح اختراع ارجاع به نقشه های ارجاع دهنده به هر یک از نقشه ها در داخل پرانتز عنوان گردد.
    عدم بیان ارزش و مزیت های اختراع.

مطابق ماده ی ۱۴، چکیده ی توصیف فقط برای توضیح اطلاعات اختراع کاربرد دارد و نمی تواند مبنای توصیف برای مشخص کردن حدود ادعا باشد.

درصورتی که نقشه ها، جدول ها و نمودارها، جزئی از پیوست اظهارنامه اختراع باشند در ترسیم آن ها می بایست نکته های زیر:

    در یک روی صفحه کاغذ با دوام و در قطع A4، با خط  های پر رنگ و یکدست مشکی و غیررنگی کشیده شده و درصورت ترجیح در رسم آن ها از وسیله های فنی نقشه کشی به کاربرده شود و حداکثر حاشیه ورق ها به ترتیب از بالا۵/۲ سانتی متر از چپ ۵/۱ سانتی متر،از راست ۵/۲ سانتی متر و از پایین ۱ سانتی متر باشد.
    واضح بودن و شفافیت نقشه ها به گونه ایی باشد که امکان تکثیر یا تصویر برداری آن امکان پذیر باشد.
    همه ی عنصرهای نمودار یا نقشه شامل مقیاس برابر باشد به غیر از آنکه برای فهم اختراع، آشکار نمودن جز خاصی از نمودار یا نقشه لازم باشد.
    تا حدمقدور به صورت عمودی در صفحه باشد.
    اعداد،نشانه ها و حروف به صورت واضح لحاظ شده و خوانا باشند.
    دارای نشانه هایی باشد که در توصیف بتوان به آن ها رجوع داد.
    صفحه ها می بایست به ترتیب شماره گذاری شده و ترجیحاَ نمایش دهنده ی شماره آن صفحه از تمامی صفحه های موجود باشد.
    هیچ توصیفی نباید روی نقشه ها باشد به غیر از اینکه در مورد جدول ها و نمودارها.
    چنانچه هر یک از نمودارها ، نقشه ها و جدول ها در بیش از یک صفحه باشد، تمام صفحه ها می بایست بدون حذف بخشی از آن ها،شامل نشانه هایی مستقل از شماره صفحات باشد به گونه ایی که ارتباط و تمامیت بخش ها را با همدیگر آشکار کند.

درصورتی که در اظهارنامه، توصیف ، چکیده توصیف، ادعا یا ادعاها و نقشه ها، به واحدهای اندازه گیری حرارت و وزن، نور،انرژی،مغناطیس ، صدا و از این گونه کارهای عنوان شده باشد، از قواعد متعارف می بایست به کار برده شود.بقیه پیوست اظهارنامه،به غیر از نمودار ، نقشه و جدول، می بایست روی کاغذ دارای قطع A4 لحاظ و نکته های زیر در مورد آن ها رعایت شود.
۳٫ ادعا یا ادعاهای اختراع

طبق ماده ۱۱ ادعای اختراع می بایست عنصرهای اختراعی را که حمایت از آن خواسته شده در چهارچوب تعیین شده فنی مشخص نماید .هر اختراع می تواند مشتمل بر یک یا چند ادعا باشد.ادعا یا ادعا ها باید صریح و منجز بوده و  دارای شرایط زیر باشد:

    الف) مناسب بودن تعداد آنها.
    ب ) بیش تر از اطلاعات فاش شده نباشد.
    ج ) ذکر ویژگی های فنی مثبت

۴٫ چکیده ایی از توصیف اختراع

مطابق ماده ی ۱۳و۱۴ چکیده شامل بر ۷۰ تا ۲۰۰ کلمه و فقط برای بیان اطلاعات اختراع و درصورت لازم بودن شامل بر معادلات ریاضی یا فرمول های شیمیایی باشد.
۵- نقشه یا نقشه ها در صورت لازم بودن

درصورتی که نمودارها ، نقشه ها و جدول ها جزیی از پیوست اظهارنامه اختراع باشند در رسم آن ها می بایست نکته های زیر رعایت شوند:

    الف) روی کاغذ دوام دار و در قطع A4. با خطوط پر رنگ و یک دست مشکی و غیر رنگی رسم شود و ترجیحاَ در رسم آن ها از وسیله های فنی نقشه کشی به کار برده شود و بیش ترین حاشیه اوراق به ترتیب از بالا ۵/۲ سانتی متر از چپ ۵/۱ سانتی متر، از راست ۵/۲ سانتی متر و از پایین ۱ سانتی متر باشد.
    ب ) آشکار بودن و واضح بودن نقشه ها به گونه ایی باشد که قابلیت تکثیر یا تصویر برداری آن امکان پذیر باشد.
    ج ) تمام عنصرهای نمودار یا نقشه شامل مقیاس باشد غیر از آن که برای فهم اختراع ، آشکار نمودن جز خاصی از نمودار یا نقشه لازم باشد.
    د ) تا حد مقدور بودن به حالت عمودی در صفحه قرار داشته باشد.
    هـ) حروف ، اعداد و نشانه ها به طور واضح عنوان شده وبه صورت خوانا باشند.
    و ) دارای نشانه هایی باشد که در توصیف بتوان به آن ها رجوع داده شود.
    ز ) صفحه ها می بایست به ترتیب شماره گذاری شده و ترجیحاَ نمایش دهنده ی شماره آن صفحه از کل صفحه ها باشد.
    ح ) هیچ توصیفی نباید روی نقشه باشد به غیر از نمودارها و جدول ها.
    ی) چنانچه هر یک از نمودارها ، نقشه ها و جدول ها در بیش از یک صفحه باشد،تمامی صفحه ها می بایست بدون حذف جزئی از آن ها،مشتمل بر نشانه هایی مستقل از شماره صفحات باشد به نحوی که ارتباط و کلیت بخش ها را با همدیگر آشکار کنند.

۶٫ مدرک های مثبت هویت درخواست کننده و مخترع

    الف) مدرک های مثبت هویت درخواست کننده

    افراد حقیقی: کپی کارت ملی و کپی شناسنامه
    افراد حقوقی: نهایی ترین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء

    ب) مدرک های مثبت هویت مخترع

    ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی مخترع

۷- درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم مخترع،در صورتی که مخترع نخواهد اسم وی ذکر شود.

۸- مدرک های مربوط به حق تقدم که می بایست هم زمان با تحویل اظهارنامه یا حداکثر طی زمان ۱۵ روز از آن تاریخ تحویل داده شود.

۹- مدرک های نماینده قانونی : چنانچه تقاضا توسط نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و …) به عمل آید.

۱۰٫ رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی
مراحل ثبت اختراع

    ورود به پورتال اداره کل مالکیت صنعتی  به آدرس http://iripo.ssaa.ir  و ورود به قسمت ثبت اظهارنامه

مرحله های ثبت اظهارنامه در سامانه

    قبول تعهد نامه برای رعایت مواد قانونی.
    انتخاب نوع اظهارنامه ( مبنی بر ثبت یک اظهار نامه جدید و اعتراض به ثبت اظهارنامه اختراع)
    وارد کردن اطلاعات اظهارنامه

وارد کردن اطلاعات اظهارنامه به شرح زیر می باشد:
مالکیت اظهارنامه

صاحب اظهارنامه شخصی می باشد که اختراع به اسم او و با درخواست او ثبت می شود که می تواند یک فرد حقیقی باشد یا یک فرد حقوقی. در این مرحله درصورتی که درخواست کننده یک فرد باشد به عنوان مالک درج و اطلاعات مرتبط به او وارد می شود وچنانچه مالک بیش تر از یک نفر باشد سایر مالکین با رعایت اولویت لحاظ می شوند.
نماینده قانونی

نماینده ی قانونی که می تواند صاحب امضاء شرکت، وکیل دادگستری، دفتر حقوقی و نماینده قانونی عنوان نشده باشد. درصورتی که درخواست کننده، وکیل یا نماینده قانونی نداشته باشد گزینه مرحله بعد را می بایست انتخاب نماید و مشخصات مالک لحاظ می گردد و چنانچه دارای وکیل دادگستری باشد اطلاعات آن وکیل. دفاتر حقوقی نیز به عنوان نماینده قانونی به حساب می آیند.
دریافت کننده ابلاغ

دریافت کننده ی ابلاغ، می تواند فردی حقوقی باشد یا یکی از نمایندگان قانونی  یا یکی از مالکین باشد.
مشخصات مخترع

یادداشت مشخصات فرد مخترع واجب می باشد که به اجبارمی بایست فرد حقیقی باشد و چنانچه که تمایل ندارد نام او در گواهی نامه اختراع ذکر گردد می بایست به طور مکتوب شده نامه ی عدم قید نام مخترع را ضمیمه اظهارنامه نماید.
عنوان و چکیده ی اختراع

ذکر عنوان اختراع کاری واجب می باشد که می بایست خلاقانه، تکنیکی و به اختصار باشد.چکیده اختراع فقط برای اطلاعات فنی می باشد که در واقعیت وضعیت موجود در حیطه ی اختراع  و راه حل پیشنهاد داده شده به طور خلاصه لحاظ می گردد.
ادعای حق تقدم

ادعای حق تقدم، به وسیله ی افرادی  که اختراع خود را در قلمرو یکی ازافراد کنوانسیون پاریس ثبت شده اند پر می شود. ( کامل کردن فرم به زبان اصلی و با ترجمه رسمی دادگستری)
۲٫ بارگذاری پیوست ها

کلیک بر روی گزینه بارگزاری ضمائم جهت پیوست نمودن ضمیمه ها. انتخاب تصویر مدرک مورد نظر و ارسال ضمیمه ها.
۳٫ بازبینی اطلاعات و پیوست ها

مشاهده ی چکیده ای از اطلاعات وارد شده و تأیید در صورت صحیح بودن. این بخش تأیید اطلاعات مربوط به مرحله ی اول و دوم می باشد که به طور خلاصه نشان داده می شود.
۴٫ پرداخت هزینه و اخذ شماره اظهارنامه.

هزینه های واریزی به روش آنلاین و اینترنتی گرفته می شود.( برای صاحبان ایرانی) و برای افراد غیرایرانی برابر ارزی هزینه ها و تعرفه های ثبت شده براساس فرانک سوئیسی صورت می گیرد. به صورت واریز به شماره حساب بانک ملی به نام خدمات  ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی. بعد فرستادن تصویر فیش و مراحل ثبت درخواست یا اظهارنامه.
پس از واریز اینترنتی، شماره اظهارنامه به فرد داده می شود.

مطابق ماده ۲۹ آیین نامه ثبت اختراع ها و علائم از تاریخ دریافت اظهارنامه ، متصدی شعبه ثبت اختراع ها ،آن را از لحاظ مطابقت با قوانین مواد آیین نامه و قانون موجود مورد بررسی قرار می دهد و چنانچه که نقض هایی در اظهارنامه دیده شود نتایج را در سامانه به درخواست کننده خبر می دهد.

ماده ۳۰ آیین نامه ثبت اختراع ها و علایم تعیین می نماید : چنانچه که اظهارنامه به طور قانونی و درست تمییز داده شود اختراع در دفتر مخصوصی با ذکر مراتب زیر ثبت خواهد شد :

۱٫ شماره ثبت
۲٫ شماره دفتر اظهارنامه
۳٫ تاریخ دریافت اظهارنامه با مشخص نمودن ساعت ، روز ، ماه و سال
۴٫اسم و آدرس کامل تحویل دهنده اظهارنامه
۵٫ اسم و آدرس وکیل متقاضی اختراع چنانچه اختراع به وسیله ی وکیل درخواست به ثبت رسیده باشد.
۶٫ موضوع اختراع
۷٫ زمان اعتبار ورقه اختراع
۸٫ شماره ثبت و زمان اعتبار اختراع در خارجه
۹٫ تاریخ ثبت اختراع
۱۰ . امضای رییس شعبه ثبت علایم تجاری و اختراع ها
۱۱٫ امضای متقاضی ثبت اختراع یا نماینده وی

تبصره – در دفتر ثبت اختراع ها برای هر اختراع دو صفحه اختصاص داده می شود.هر تغییر و کامل تر شدنی نسبت به موضوع اختراع و همین طور تمامی نقل و انتقال هایی که به صورت جزئی و یا در کل نسبت به اختراع انجام می شود می بایست در صفحه های ذکرشده به ثبت برسد .

اداره مالکیت صنعتی بعد از به ثبت  رسیدن اختراع باید:

    الف – در رابطه با ثبت اختراع یک نوبت آگهی را نشر دهد.
    ب- گواهی نامه ثبت اختراع را صادر کند.
    ج- کپی گواهینامه ثبت اختراع را ضبط کرده وبعد از دریافت هزینه تعیین شده، اصل آن را به درخواست کننده تحویل دهد.
    د- به متقاضی گواهینامه اختراع ، تغییراتی را در مضمون و نقشه های اختراع، با هدف مشخص کردن حد و حدود پشتیبانی داده شده انجام دهد ، منوط به این که در نتیجه این تغییرها ، اطلاعات درج شده در گواهینامه اختراع از حد و حدود اطلاعات ذکر شده در اظهارنامه ابتدایی ایی که اختراع مطابق آن به ثبت رسیده است ،تعدی نکند.

مدت معتبر بودن ورقه اختراع از زمان تحویل اظهارنامه به حساب می آید .

 فردی که حق استفاده ی انحصاری از اختراع را دارد می بایست هر ساله با واریز حق الثبتی به صندوق ثبت آمادگی خود را به ادامه انحصاری بودن اختراع اعلام کند و چنانچه در زمان مشخص شده حق الثبت مرتبط را پرداخت نکند اماره ای برای منصرف شدن مخترع است و بعد از آن همه ی افراد می تواند از آن بهره ببرد منتهی برای اینکه حقی ضایع نشود مدت سه ماه برای مخترع زمان لحاظ شده است که درتلاش تجدید ثبت آن برآید و یک سه ماه دیگر نیز به عنوان آخرین مدت تعیین نموده که هر زمان در این مدت دو برابر حق الثبت تعیین شده را بپردازد باز قانون از حق انحصاری او پشتیبانی خواهد کرد درغیراین صورت بعد از آن منقضی شدن شش ماه اختراع باطل بوده و همه ی افراد حق استفاده از آن را دارند.

در انتها ، لازم به یادآوری می باشد ثبت اختراع  ، از طرف شخص مورد منفعت امکان اعتراض در دادگاه عمومی تهران می باشد.نقل و انتقال ورقه اختراع برای اینکه دارای اعتبار باشد می بایست به ثبت برسد و چنانچه درمقابل افراد ثالث دارای اعتبار می باشد که مطابق سند رسمی انجام شود.

ما به انتخاب شما افتخار می کنیم .

ثبت کریم خان ،با بهره گیری از کارشناسان حرفه ایی و متخصص پاسخگوی تمامی سوالات شما در خصوص ثبت اختراع و مراحل آن می باشد.:: بازدید از این مطلب : 161
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 28 ارديبهشت 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

چه کسانی می توانند علامت تجاری ثبت کنند؟

” ثبت سریع علامت تجاری در موسسه تخصصی ثبت کریم خان “
علامت تجاری چیست؟

نشانی که توانایی تشخیص کالاهای تولیدی یا خدمات عرضه شده توسط یک شخص / بنگاه را از کالاها یا خدمات سایر بنگاه ها با اشخاص دیگر را دارد علامت تجاری می نامند.

طبق ماده ۳۰ قانون علامت ، علامت جمعی و نام تجاری به شرح زیر است:

    الف- نشان قابل رویتی که قادر است کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی تشخیص و از هم تمییز دارد را علامت می گویند.
    ب-هر نشانی قابل رویتی که به عنوان علامت جمعی دراظهارنامه ثبت شده باشد علامت جمعی معرفی میشود و علامت جمعی باید بتواند مبدا و یا هر گونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.
    ج- اسم یا عنوانی که شناسه و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی نام تجاری نامیده میشود.

چه افرادی می توانند علامت تجاری ثبت کنند؟

تمامی متقاضیانی که در کشور ما دارای موسسه های تجاری یا صنعتی یا فلاحتی هستند از جمله تابعین داخلی یا خارجی می توانند در ایران علامت تجاری کسب کنند و آن را ثبت کنند ولی ثبت علامت موسسات خارج از ایران به شرط این است که علایم تجارتی ایرانی مبنی بر عهدنامه یا قوانین داخلی درمملکتی که موسسه آن ها در آن جا واقع شده نیزحمایت شود.و شرط قبولی اجرای معامله متقابل ازسوی کشورمتبوع متقاضی ثبت باشد یعنی ثبت علایم متعلق به اتباع ایرانی در آن کشور را نیز قبول کنند.

چه کسانی می توانند علامت تجاری ثبت کنند؟

کشورهایی که قرارداد اتحادیه پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی را امضاء کرده اند،الزام به اعمال معامله متقابله ندارد.زیرا درمتن قرارداد امضا شده توسط این کشورها حمایت علایم اتباع آن کشور را تعهد شده است.در مورد کشورهای دیگر اگر عهدنامه یا موافقت نامه مخصوصی بین دو کشور راجع به حمایت علایم صنعتی و تجاری بسته نشده باشد ممکن است معامله متقابله به این ترتیب اجرا شود که متقاضی ثبت خارجی تصدیقی از سوی مقامات صلاحیت دار کشور خود ارائه دهد که ثبت علامت اتباع ایران در آن کشور منع قانونی نداشته باشد ولی معمولاَ اگر در قوانین کشور طرف ثبت علایم متعلق به خارجیان منع نشده باشد چون به این طریق مشکلی برای ثبت علایم اتباع ایران نیست ثبت علامت متعلق به اتباع آن کشور در ایران نیز مجاز محسوب می شود.

اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران که یکی از ادارات ثبت است عهده دارثبت علائم تجاری و اختراعات می باشد. و به این ترتیب اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به موجب ماده ۶ قانون ثبت علایم تجاری اداره که ثبت علایم را درشعبه مخصوصی از دفتر دادگاه شهرستان تهران انجام می دهد قادر است تصمیماتی راجع به قبول یا رد علایم به عنوان شعبه دادگاه شهرستان صادرکند.

درخواست ثبت باید به زبان فارسی و در سه نسخه روی نمونه های چاپی مخصوصی که از طرف اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در اختیار متقاضیان گذارده می شود به اجرا شود.تقاضای ذکرشده ممکن است شخصاَ از طرف متقاضی و یا از طرف وکیل وی تحویل اداره ثبت گردد.

ثبت شرکت حقوقی کریم خان با بهره گیری از مشاوران متخصص با چندین سال تجربه ی موفق با افتخار اماده ثبت در حیطه ی علامت تجاری برای شمامتقاضیان عزیزمی باشد.:: بازدید از این مطلب : 110
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 28 ارديبهشت 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

راهنمای اخذ پروانه بهره برداری

” اخذ پروانه بهره برداری در حداقل زمان توسط کارشناسان حرفه ای موسسه ثبت حقوق ثبت کریم خان “
مجوزهای خاص

همان طور که بعضی امورتجاری نیاز به داشتن مجوز نمی باشند برخی از این امور بدون داشتن مجوز غیرممکن و نیاز به دریافت مجوزاز سوی شخص می باشند .به طور مثال افرادی که بخواهند کارخانه ای را تاسیس کنند به داشتن سه مجوز نیاز دارند:

    دریافت موافقت اصولی از وزارت صنایع
    اخذ پروانه احداث
    دریافت پروانه بهره برداری

یا در خصوص دلالان معامله های ملکی که بنا بر مواد ۳ و ۱۱ قانون دلالان و ماده ۱ آیین نامه آن باید دریافت پروانه از اداره کل ثبت اسناد و املاک باشد.لازم به ذکر است که این شرایط برای دلالان رسمی بیمه هم صدق می کند.این شرایط در موضوع های مختلف و فعالیت های تجاری دیگر با یکدیگر تفاوت دارند.در این مطالب به دنبال آن هستیم تا علاوه بر توضیح در خصوص پروانه ی بهره برداری، به بررسی چگونگی دریافت و صدور پروانه بهره برداری بپردازیم.

راهنمای اخذ پروانه بهره برداری
پروانه بهره برداری چیست؟

جوازی که به تمامی واحدهای صنعتی که اقدام های ضروری برای نصب ماشین آلات خط تولید،تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تولید آزمایشی را داشته باشند پروانه بهره برداری می گویند حتی در صورت اینکه دارای مجوز تاسیس یا اعلامیه تاسیس بوده و یا نباشند.
مدارک مورد نیاز جهت تقاضایی صدور پروانه بهره برداری

    تکمیل فرم درخواست در سامانه بهین یاب
    تصویر کپی کارت ملی مدیر عامل
    تصویر کلیه مدارک شرکت برای اشخاص حقوقی
    کپی آگهی تغییرات شرکت در مورد شخصیت های حقوقی ( در صورت وجود )
    اجاره نامه و اقرار نامه رسمی برای محل های استیجاری یااسناد مالکیت زمین محل استقرار
    اعتبار مجوزتاسیس
    تصویر پایان کار ساختمانی
    کپی از قرارداد خرید امتیازهای آب و برق
    اصل و فتوکپی فاکتور خرید ماشین آلات
    فاکتور خرید مواد اولیه
    فاکتور خرید و اجرای سوله
    ارائه اطلاعات پرسنل کارخانه از طریق فایل EXCEL
    ارائه پاسخ استعلام های مربوطه
    رسید پرداخت هزینه صدور پروانه بهره برداری
    رسید پرداخت هزینه تمبر بانکی

مراحل صدور پروانه بهره برداری

سامانه بهین یاب این امکان را فراهم می کند تا مراحل رسیدن به سرمایه گذاری از جمله صدور مجوزهای مذکور به راحتی از طریق این سامانه به نشانی http://behinyab.ir  صورت گیرد. مازادبر این،بهین یاب توانایی ارائه کلیه اطلاعات مربوط به حوزه سرمایه گذاری در صنعت ، معدن و تجارت اعم از وضعیت پروژه ها و طرح ها، معافیت های گمرکی و …را نیز ازدارد.

بدین سان مراحل صدور پروانه بهره برداری عبارت است از:

    ثبت نام  در سامانه بهین یاب ( موردیاداوری است متقاضی جهت ثبت نام بهتر است از مرورگر وب Internetexpelorer  استفاده کند).
    ثبت درخواست و اطلاعات و تکمیل پرسشنامه در سامانه بهین یاب
    بررسی درخواست متقاضی توسط سازمان
    بازدید کارشناس مربوطه از واحد تولیدی (در این مرحله ، بنابرآنچه درخواست متاقضی مورد موافقت قرار گیرد،کارشناس مربوطه از واحد تولیدی بازدید به عمل آورده و نسبت به ظرفیت سنجی  و تطبیق آن با طرح اولیه و آیین نامه های مربوطه اقدام به عمل می آورد).
    استعلام از سازمان های ذیربط
    صدور پروانه بهره برداری

شرکت ثبت حقوقی کریم خان می تواند نه  تنها در راستای اخذ پروانه بهره برداری بلکه دریافت مجوز ازسوی شما بازرگانان شریف در کوتاه ترین زمان ممکن همراهی و راهنمایی نمایید. :: بازدید از این مطلب : 201
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 28 ارديبهشت 1398 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد